egisgraher

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק למאזן העובד. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA/ – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Copyright Progetto 2000 Cooperativa Sociale P.IVA 01955430598 | Powered by AGSYSTEM